Výsluhový příspěvek vojáka armády České Republiky - kalkulačka

Výpočet výsluhového příspěvku vojaků AČR

Základní výše výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 5 % průměrného měsíčního hrubého služebního platu. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého služebního platu. Více zde.

Výše měsíčního výsluhového příspěvku vojaků AČR je pouze orientační, jelikož pro výpočet hrubé mzdy se použije průměrná měsíční mzda za posledních 5 let.

Kalkulačka

Jsem aktivní voják AČR?